ข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในงานมีการพูดคุยกับสัตวแพทย์จาก CU Smart Vet Stars ในหัวข้อ “ดูแลสุนัขทุกช่วงวัยอย่างไรให้แข็งแรง” กิจกรรม Workshop  “ตรวจสุขภาพน้องหมาง่ายๆ…คุณเองก็ทำได้ที่บ้าน” และการถามตอบทุกข้อสงสัย…ที่คาใจคนรักน้องหมา”

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X