นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ งาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานมอบรางวัล  ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลคือ ทีม 101 โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้

  1. นายพิริยพงษ์ เลาพงษ์สิต
  2. นายรุจิกร ชรากร
  3. นายพงศ์พิสิฐ ธนสุทธิเวศย์
  4. นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์

 

 

โครงการ TOT Hackathon 2019 เป็นการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรม และบริการใหม่ ในรูปแบบ Digital Platform เพื่อสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน Digital ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาบูรณาการ ประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล โดยมีนิสิตนักศึกษาสนใจสมัครร่วมโครงการกว่า 20 มหาวิทยาลัย รวม 45 ทีม ทั้งนี้โครงการ TOT Hackathon 2019 นอกจากจะเป็นขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนให้นักศึกษา และผู้สนใจที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาแชร์ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อประยุกต์ สร้างนวัตกรรมและแนวธุรกิจดิจิทัล เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสร้าง Start Up คนรุ่นใหม่ให้กับประเทศ ที่สำคัญจะเป็นการลงทุนสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล และเป็นการสร้างทรัพยากรด้านดิจิทัลให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ ทีโอที ในการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การปรับธุรกิจสู่ Digital Transformation ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X