ข่าวสารจุฬาฯ

“CU Saraburi Open House” เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน CU Saraburi Open House เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พบกับกิจกรรม เสวนา  “ปัญหาและวิธีการจัดการผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี แนวทางการศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ชมนิทรรศการรวมใจชาว  จุฬาฯ สู่สระบุรี   ช๊อปตลาดสามประสานผลิตภัณฑ์โรงเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จุฬาฯ  พร้อมนั่งรถราง ปั่นจักรยานชมพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่ goo.gl/giSgG9 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-0087 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ มีรถบริการรับ-ส่ง หน้าเรือนจุฬานฤมิต รถออกจากจุฬาฯ เวลา 06.00 น. และขากลับรถออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เวลา 16.00 น.

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย