ข่าวสารจุฬาฯ

CU Job & Education Fair 2019

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ นิสิตที่กำลังจะเรียนจบมาเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานไปด้วยกันในงาน “CU Job & Education Fair 2019: Green Awareness” เพื่อเป็นการเตรียมตัวสมัครงานและหาข้อมูลศึกษาต่อกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 250 แห่ง งานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อบริษัทที่จะเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย