ข่าว

cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวเว็บไซต์ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทั่วประเทศไทย ซึ่งทางคณะฯ จัดทำขึ้นเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่น PM2.5 ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้แล้วที่ cusense.net

นอกจากนี้ ยังมีการรายงานแจ้งเตือนสภาพอากาศผ่านทางบัญชีทวิตเตอร์ @foonreporter ซึ่งจะดึงข้อมูลฝุ่นจากเซ็นเซอร์ในจังหวัดน่าน และบางส่วนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำร่วมกับ CAT Telecom อีกด้วย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X