ข่าวสารจุฬาฯ

เรื่องนโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร จัดการเสวนา เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ นัดพิเศษ เรื่อง นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค ได้แก่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ จากพรรคไทยรักษาชาติ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม พรรคประชาธิปัตย์ นายวรวงส์ ระฆังทอง พรรคประชาภิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ พรรคเสรีรวมไทย นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล พรรคอนาคตใหม่ เพื่อรับฟังแนวนโยบายด้านภาษีอากรของพรรคการเมืองต่างๆ

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย