เรื่องนโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร จัดการเสวนา เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ นัดพิเศษ เรื่อง นโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค ได้แก่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ จากพรรคไทยรักษาชาติ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พรรคประชาชาติ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม พรรคประชาธิปัตย์ นายวรวงส์ ระฆังทอง พรรคประชาภิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง พรรคเพื่อไทย นายศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล พรรครวมพลังประชาชาติไทย นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ พรรคเสรีรวมไทย นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล พรรคอนาคตใหม่ เพื่อรับฟังแนวนโยบายด้านภาษีอากรของพรรคการเมืองต่างๆ

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X