ข่าว

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4“เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4“เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”    ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาฯ  จัดการบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X