ข่าวสารจุฬาฯ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีรายการ “Reunion Concert” ในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมการแสดงดนตรีรายการ “Reunion Concert” ในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนา และก้าวสู่ปีที่ 30 ของการก่อตั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯไม่เสียค่าเข้าชม

การแสดงดนตรีในครั้งนี้อำนวยเพลงโดย ผศ.พ.อ. ชูชาติ พิทักษากร ผศ. ชูวิทย์ ยุระยง ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ อ.ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ร่วมบรรเลงและขับร้องโดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ขับร้องเดี่ยว: เพลิน โศภิษฐ์พงศธร พันธวิทย์ อัศวเดชเมธากุล พัทธนันท์ อาจองค์ ชนินาถ ศิริสวัสดิ์

รายการแสดง
• Light Cavalry Overture by Franz Von Suppé
• Libertango by Astor Piazzolla
• Bacchanale from “Samson et Dalila” by Camille Saint-Saëns
• Gloria in D Major, RV 589 by Antonio Vivaldi
• 1812 Overture by Pyotr Ilyich Tchaikovsky

จองบัตรเข้าชมผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/reunionconcertmar312019

สอบถามเพิ่มเติม โทร . 0-2218-0584, 094-561-5295

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย