ข่าว

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน” พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน”

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน” พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน” พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน พบกับนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจ 15 เรื่องต้องชม อาทิ ป่า อาชีพ จิตสำนึก รักษ์ป่าน่าน ปลาถิ่นเดียวในน่าน ผีเสื้อมีปลายปีกคล้ายหัวงู หอยล่าปลาได้ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 054-600050 ต่อ 140

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X