ข่าว

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 7 เมษายน 2562

สามารถทำแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ที่ www.cas.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DAD.OAA@chula.ac.th

* หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กำหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย*

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X