ข่าว

เสวนา “นโยบายการศึกษา: ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย”

เสวนา “นโยบายการศึกษา: ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย”

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “นโยบายการศึกษา: ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

วิทยากรประกอบด้วย

  • ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์
  • คุณไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้แทนพรรคประชาชนปฏิรูป
  • ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้แทนพรรคภูมิใจไทย
  • ผู้แทนพรรคเพื่อไทย
  • ผู้แทนพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“วิพากษ์ สะท้อนคิดนโยบายการศึกษา” โดย

  • รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • นายฉัตริน จูงฉัตราภรณ์ ประธานสภานักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2561

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2SqFlEu หรือสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565-97 ต่อ 6721 หรือ utoomporn.p@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X