ข่าว

งาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” ในธีม “EXplore the NEXT”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชิญนิสิตเก่าชาวพระเกี้ยว ร่วมรำลึกความหลังพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” ในธีม “EXplore the NEXT” เปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ ในยุค 5G พร้อมชมประเทศไทยแห่งอนาคตในสถานที่ต่างๆ ของจุฬาฯ ซึ่งบางคนไม่เคยสัมผัสมาก่อน !!!

✔ Siam Innovation District ศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนงานไอเดีย พื้นที่ต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพ
✔ หอประวัติจุฬา
✔ พิพิธภัณฑ์กายภาพ
✔ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
✔ CU Sport Complex
✔ อุทยาน 100 ปี
✔ สนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมในซุ้มต่างๆ
✔ ชมและเลือกซื้อสินค้าจากการออกร้าน
✔ อร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มมากมาย

ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ เวลา 17.00 น.  ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

บัตรราคา 200 บาท  ซื้อบัตรได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าทุกคณะตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 นอกจากนี้ยังซื้อบัตรได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯในทุกจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้  รายได้จะนำไปใช้ประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบันและสร้างประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X