เปิดตัว “ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานเปิดตัวศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Center of Excellence in Universal Design) ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.     ณ ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการปรับปรุงบ้าน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงคนพิการ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเสวนาจับตาอสังหาสูงวัยไทย โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ผู้หน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน   การเสวนาปรับปรุงบ้าน และการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.092-518-1301, 084-554-9301 หรือที่ E-mail:udchula@gmail.com Line id : udguru สามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ที่ facebook : udguru

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X