ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานเสวนาและแถลงข่าวมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ เรือนจุฬานฤมิต (ข้างโรงพิมพ์จุฬาฯ) เพื่อนำเสนอความสำเร็จของโครงการ Chula Zero Waste ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 – 2564  โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ จะประกาศเจตนารมณ์การดำเนินมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนาจุฬาฯครบรอบ 102 ปี        

 นอกจากนี้ ในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

– การนำเสนอความก้าวหน้าเรื่อง “จุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนและโครงการ Chula Zero Waste” โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ  

 – การชี้แจงรายละเอียดมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ  พ.ศ. 2561” โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste

 – ความร่วมมือของสำนักจัดการทรัพย์สินในการดำเนินมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยนายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

– การเสวนา“ปัญหาขยะพลาสติกกับบทบาทของมหาวิทยาลัย” โดย รศ.ดร.สุชนา  ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา (นุ่น) ดารานักแสดง เจ้าของแอปพลิเคชัน ECOLIFE ที่ช่วยลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และนิสิตชมรม Chula Zero Waste

– นิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ และผลงานออกแบบถังขยะแยกประเภทอัจฉริยะจากนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และงานประติมากรรมจากขยะพลาสติกของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์อีกด้วย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานครั้งนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ Chula Zero Waste โทร. 0-2218-8127

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย