ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ ເບິ່ງຮູບແຕ້ມ ແນມຮູບເງົາ ເລົ່າສັງຄົມ เบิ่งรูปแต้ม แนมรูปเงา เล่าสังคม ศิลปะกับประวัติศาสตร์สังคมลาวตั้งแต่ทศวรรษ 1960 – ปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 3-25 เมษายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยศิลปิน :

  • กงพัด หลวงลาด
  • ไซสงคาม อินดวงจันที
  • บุนโปน โพทิสาน
  • มาย จันดาวง
  • อานูโลม สุวันดวน

แนวความคิด
“ความพร่ามัวที่ชิดใกล้” เป็นคำที่นักปรัชญาชาวอิตาเลียนนามจิออร์จิโอ อกัมเบนใช้บรรยายด้านกลับของภาวะสมัยใหม่ ซึ่งศิลปินร่วมสมัยอย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะแลเห็น ศิลปินในโลกสมัยใหม่เหล่านี้ไม่ได้เพ่งมองแสงสว่างแห่งศตวรรษใหม่ แต่กลับมุ่งพิจารณาเงามืดของความรุ่งโรจน์

ผลงานของศิลปินลาวทั้ง 5 คนในนิทรรศการนี้ชี้ชวนให้เราพิจารณา “เงา” ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในบริบทประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ฝ่าฟันสู่ความเป็นสมัยใหม่ของลาว (ดังในคำภาษาลาวที่ว่า “ทันสมัย” หรือการตามให้ทันห้วงเวลาของปัจจุบันขณะ) ภาพการ์ตูนลายเส้นของอานูโลม สุวันดวนให้ภาพร่างของสังคมลาวภายใต้เงื้อมเงาของจักรวรรดินิยมอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1970 ด้วยน้ำเสียงยั่วล้อเสียดสี ขณะที่ภาพเขียนของกงพัด หลวงลาดหวนย้อนกลับไปเล่าฉากชีวิตในเขตปลดปล่อยตลอดจนผลพวงสงครามและการปฏิวัติ ภาพเขียนของมาย จันดาวงนำเสนอภาพอุดมคติของผู้หญิงและภูมิทัศน์ชนบทเพื่อตอบสนองอารมณ์โหยหาอดีตในโลกยุคใหม่ ขณะงานของศิลปินรุ่นใหม่ก็พบว่าอดีตยังคงทอดเงาอยู่บนวิถีการสร้างสรรค์ศิลปะของพวกเขา ดังปรากฏชัดในภาพถ่ายของบุญโปน โพทิสานที่บันทึกภาพซากปรักสงครามจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1964-1973 และสารคดีของไซสงคาม อินดวงจันทีซึ่งนำเสนอความทรงจำทางโสตสัมผัสของการขับลำในราชสำนักหลวงพระบาง เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ผลงานศิลปะเหล่านี้ได้ประกอบกันขึ้นเป็นจดหมายเหตุของประวัติศาสตร์สังคมลาวที่ชักชวนให้ผู้ชมสนใจประสบการณ์ผ่านพบจากอดีตและร่องรอยอันเลือนลางของอดีตในปัจจุบัน

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย