ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศโปแลนด์

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Waldemar Dubaniowsi Ambassador the embassy of Republic of Poland ประเทศโปแลนด์ การมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย