ข่าวสารจุฬาฯ

มาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ เริ่ม 26 มีนาคม 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มใช้มาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ ครอบคลุมร้านค้าในเขตพื้นที่การศึกษา มีผลบังคับใช้ในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ  โดยห้ามใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกชนิด Oxo-degradable งดการให้ถุงพลาสติกฟรี (ยกเว้นสำหรับของร้อนพร้อมทาน) เปลี่ยนเป็นเก็บเงิน 1-2 บาทเพื่อจูงใจให้ลดรับถุงพลาสติก ถุงที่อนุญาตให้ใช้จะมี 3 ทางเลือก คือ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่ได้มาตรฐานการย่อยสลายเป็นปุ๋ย (compostable) และถุงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล    100 %

ส่วนแก้วน้ำในโรงอาหารให้เปลี่ยนจากแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นแก้วที่ล้างใช้ซ้ำได้หรือ Zero-Waste Cup  ซึ่งเป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 4 – 6 เดือน และให้มีการลดการแจกหลอดหรือช้อนส้อม จะให้ก็ต่อเมื่อลูกค้าร้องขอเท่านั้น

สำหรับมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในพื้นที่ในเชิงพาณิชย์จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป แต่ยังไม่บังคับให้ร้านค้างดแจกถุงฟรีเหมือนในพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขา CU Terrace และสาขาคณะเภสัชศาสตร์ จะร่วมงดแจกถุงพลาสติกฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมเช่นกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ Chula Zero Waste

โทร. 0-2218-8127 อีเมล chulazerowaste@gmail.com

เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/chulazerowaste

เว็บไซต์ www.chulazerowaste.chula.ac.th

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย