ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน“คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิดงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ โดยทรงร่วมขับร้องเพลง“มหาจุฬาลงกรณ์” และทอดพระเนตรการแสดงภายในงาน โดยมี ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬา ฯ 2562 ศ.(กิตติคุณ) ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายศิริ เต็งไตรรัตน์ นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษากรรมการดำเนินงาน และนายกสโมสรนิสิตทุกคณะ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

งาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Explore the Next โดยผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์กับจุฬาฯ ในยุค 5G พร้อมชมประเทศไทยแห่งอนาคตในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของจุฬาฯ

ในงานยังมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งบูธ Sound of Chula ซึ่งเป็นสื่อเสียงสร้างสรรค์ที่จุฬาฯ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่างๆ  การออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดงของศิลปินต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปิน “The Voice Thailand”  “กบ-เสาวนิตย์”   และ “วงเฉลียง”  รวมทั้งการแสดงจากนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน และในปีนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้มีส่วนร่วมรักษ์โลก โดยใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็น Zero Waste  อีกด้วย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย