ข่าว

ทุน Fulbright แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ทุน Fulbright แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสรรหาอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-  17 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดระเบียบการ และสมัคร online ได้ที่ www.fulbrightthai.org

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X