ข่าว

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “ทีฆนิกาย มหาวัคค์ : ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา “ทีฆนิกาย มหาวัคค์ : ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า”

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 4  “ทีฆนิกาย มหาวัคค์ : ว่าด้วยผู้ควรบูชา คือ พระพุทธเจ้า” บรรยายโดย อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ โทร. 02-218-4916 หรือ tipitaka.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X