ข่าว

ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ ด้วย CU CUDSON แอปพลิเคชั่น

ค้นหาศักยภาพในตัวคุณ ด้วย CU CUDSON แอปพลิเคชั่น

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ CUDSON (Chulalongkorn University Desired Students Outcome Next-generation) ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้นิสิตสามารถค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจ เตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

 

CUDSON เชื่อว่า ‘เราทุกคนล้วนมีความถนัดและตัวตนที่แตกต่างกัน’ CUDSON จึงถูกออกแบบมาให้รองรับความต้องการรายบุคคล (Personalized)

CUDSON ได้ทำการวิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อสรุปเป็น ศักยภาพ 3 ด้าน ที่สำคัญในการพัฒนา ได้แก่

 

  1. การบริหารตนเองและความสัมพันธ์ (Human Touch) ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การบริหารตนเอง (Self Management )
  • การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management )

 

  1. การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation)
  • การแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Problem Solving)
  • การมีภาวะผู้นำ (Leadership)

 

  1. การปรับตัวในยุคดิจิตอล (Dynamic Digitalization)
  • การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management )
  • การบริหารดิจิตอล (Digital Management )

 

สำหรับนิสิตที่สนใจอยากรู้จักตัวเองและอยากพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สามารถดาวน์โหลด CUDSON แอปพลิเคชั่น ได้แล้วที่

App Store : https://apple.co/2HRmRwd

และที่ Play Store : http://bit.ly/2WCSxZC

 

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CUCUDSON/

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X