ข่าว

นิทรรศการ “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ”

นิทรรศการ  “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ”

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ” ณ โถงชั้น 1 ตึกจักรพงษ์

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าเป็นการบันทึกความทรงจำซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจุฬาฯ ประกอบด้วยกลุ่มภาพ ผ่านพ้นจำจารึก บันทึกจุฬาฯ สถาน สืบสานประเพณี วิถีนิสิต

​เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)​

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X