นิทรรศการ “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ”

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ” ณ โถงชั้น 1 ตึกจักรพงษ์

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอเกี่ยวกับภาพถ่ายเก่าเป็นการบันทึกความทรงจำซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจุฬาฯ ประกอบด้วยกลุ่มภาพ ผ่านพ้นจำจารึก บันทึกจุฬาฯ สถาน สืบสานประเพณี วิถีนิสิต

​เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)​

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X