ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบหน้ากากN95 และน้ำดื่มแก่ชาวจังหวัดน่านที่เผชิญปัญหาฝุ่นควัน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบหน้ากากจำนวน 1,000 ชิ้นจาก ศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและน้ำดื่มขนาด 600 มล. จำนวน 100 โหล ให้แก่จังหวัดน่านภายใต้โครงการชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่า แก่นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย