ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย