ข่าวสารจุฬาฯ

มอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์จุฬาฯ

            เมื่อวันศุกร์ที่ 5  เมษายน  2562 ณ ห้องเวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47  รศ.ดร.พิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย  รองอธิการบดี  ประธานกรรมการบริหารสำนักพิมพ์จุฬาฯ เป็นประธานในการประกาศผลและมอบรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมี รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน  87 ราย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.รุจิรา  ทิพย์ลุ้ย  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย