ข่าว

เปิดตัวหนังสือ “A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World by Rana Mitter” และปาฐกถาพิเศษ “China, Then and Now: From May Fourth to the China-Rising Century”

เปิดตัวหนังสือ “A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World by Rana Mitter” และปาฐกถาพิเศษ “China, Then and Now: From May Fourth to the China-Rising Century”

สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “A Bitter Revolution: China’s Struggle with the Modern World by Rana Mitter” และปาฐกถาพิเศษ “China, Then and Now: From May Fourth to the China-Rising Century” โดย Prof.Rana Mitter ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรำลึกถึงโอกาสครบรอบ 100 ปี เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของนักศึกษาและปัญญาชนจีนในนครปักกิ่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2462

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th

สอบถามที่ โทร.02-218-7409 e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th, sornplang@hotmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X