ข่าว

จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษชุด  “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายพิเศษชุด “ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในศาสตร์สาขาต่างๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 09.00 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “ที่มาและความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เวลา 10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “สถาปัตยกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.พีรศรี  โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เวลา 13.00 – 14.30  น.  การบรรยายเรื่อง “มนต์และมนตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เวลา 14.30 – 16.30  น.การบรรยายเรื่อง “ดนตรีในพระราชพิธี” โดย ผศ.ดร.ภัทระ คมขำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/xgRQjBLUZ9J79xFAA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0170, 0-2218-0153

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X