ข่าวสารจุฬาฯ

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ คว้ารางวัลโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ในเวทีโลก WLA Awards 2019

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ จาก World Landscape Architecture Awards 2019 (WLA) ซึ่งมีการส่งสิ่งก่อสร้างเข้าร่วมในการแข่งขันนี้มากกว่า 175 โครงการจากทั่วโลก

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สวนสาธารณะ แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสวนสาธารณะที่ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพฯ พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงของอากาศด้วย ซึ่งอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ นี้ถือเป็นหลังคาสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยก็ว่าได้

 

สามารถดูรายละเอียดผลการประกวดด้านต่าง ๆ ได้ที่ https://worldlandscapearchitect.com/2019-wla-awards-winners-announced

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย