ข่าว

โครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

โครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ CU Zero Traffic Accident

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยในจุฬาฯ หรือ  CU Zero Traffic Accident ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย เพื่อปลุกและปลูกจิตสำนึก รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย ในการขับขี่และใช้ยานพาหนะบนท้องถนนให้กับประชาคมจุฬาฯ และผู้ขับขี่ยานพาหนะภายในจุฬาฯ รวมทั้งลดอัตราอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนำมาสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของนิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายในหัวข้อ “การขับขี่ปลอดภัย” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน การมอบหมวกกันน็อคแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการ CU Zero Traffic Accident โทร. 02-218-0463

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X