ข่าว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  (วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม ปิดการลงนามถวายพระพร) การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง)

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยขอความกรุณามาถึงในเวลา 08.30 น. เพื่อซักซ้อมพิธีการ

การแต่งกาย :  เครื่องแบบปกติขาว ชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง) หรือเครื่องแบบนิสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0261, 0-2218-0184

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X