ข่าว

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  (วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม ปิดการลงนามถวายพระพร) การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง)

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพร และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยขอความกรุณามาถึงในเวลา 08.30 น. เพื่อซักซ้อมพิธีการ

การแต่งกาย :  เครื่องแบบปกติขาว ชุดสุภาพ (เสื้อเหลือง) หรือเครื่องแบบนิสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0261, 0-2218-0184

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X