ข่าว

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2562” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

นิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2562” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ผลงานนวัตกรรมของนิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลการประกวด “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562” ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้แก่

รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง การรวมทุกขั้นตอนในอุปกรณ์ฐานกระดาษเพียงชิ้นเดียวสำหรับการวิเคราะห์สารหนูในข้าว”

รางวัลผลงานนวัตกรรม การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “การรวมทุกขั้นตอนในอุปกรณ์ฐานกระดาษเพียงชิ้นเดียวสำหรับการวิเคราะห์สารหนูในข้าว” และกลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะการออกแบบ รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัด PM2.5 ด้วยสมาร์ตโฟน”

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นในสถาบันการศึกษา กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจ รวมถึงเห็นความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยในปี 2562 มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 135 ผลงานจากสถาบันอุดมศึกษา 40 สถาบัน ซึ่งปีนี้มีผลงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้น 12 ผลงาน ได้แก่

 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  • การรวมทุกขั้นตอนในอุปกรณ์ฐานกระดาษเพียงชิ้นเดียวสำหรับการวิเคราะห์สารหนูในข้าว
  • อุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษร่วมกับการตรวจวัดเชิงสีสำหรับการตรวจวัดฟอสฟอรัสในดินและน้ำ
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ซอสปรับสมดุลไขมันโอเมก้าสำหรับเมนูผัดกะเพรา
  • เส้นใยไมโครไฟบิลเซลลูโลสจากแบคทีเรียที่ตกแต่งด้วยซิงค์ออกไซด์ควอนตัมดอทเพื่อกำจัดสารตกค้างในผักผลไม้
  • นวัตกรรมอาหารเสริมด้านการเกิดนิ่วในปัสสาวะ : ไฮโดรซิทลา
  • นวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยโรคนิ่วในปัสสาวะด้วยการวัดปริมาณแคลเซียมออกซาเลต (iCOCI) ในปัสสาวะ
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะการออกแบบ
  • อุปกรณ์ตรวจวัด PM2.5 ด้วยสมาร์ตโฟน
  • นวัตกรรมสิ่งทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์โดยใช้ทฤษฎีความยั่งยืน
  • การพัฒนาแผ่นซิลิโคนให้ความร้อนเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
  • นวัตกรรมชุดกิจกรรมที่ถ่ายทอดสุนทรียะของศิลปหัตถกรรมภาคใต้
  • โมเดลในการออกแบบการแต่งกายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ช ให้เหมาะสมกับโอกาสการสวมใส่ตามคอลเลคชั่นฤดูหนาวปี พ.ส.2562 สำหรับสตรีเจนเนอเรชั่นเอเชีย
 • กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • โคคูน : รังไหมกันกระแทก

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X