บรรยายเรื่อง “Notre-Dame de Paris: จาก Victor Hugo ถึงวันนี้”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Notre-Dame de Paris: จาก Victor Hugo ถึงวันนี้” โดย ผศ.ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 23 เมษายนนี้ที่ https://goo2url.com/im7jK

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X