พร้อมเพรียงชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ลานตฤณชัย หน้าอาคาร Sports Complex

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. ณ ลานตฤณชัย ด้านหน้าอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน   ในเวลา 16.30 น.   

ในโอกาสนี้ อธิการบดีจะมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมร้องเพลง “สามัคคีชุมนุม” จากนั้นขอเชิญบุคลากรที่มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งลุ้นรับรางวัลจากการจับสลาก และชมการแสดงสุดอลังการจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2874-7 หรือกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ  โทร. 0-2218-3364-5

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X