ข่าว

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรี 9 วิทยากรประกอบด้วย

  • ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
  • รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

และในช่วงบ่าย เวลา 15.00-16.00 น. มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะสำหรับผู้สูงวัย นิทรรศการ ศ ส ส : ศิลปะสร้างสรรค์วันสูงวัยและนิทรรศการ “Art & 3Rs” ณ โถงนิทรรศการ ชั้น G อาคารจามจุรี 9  โดยนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2935-6 E-mail: ilps@car.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X