ข่าว

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562

 ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International elearning Conference 2019 Imagine MOOCs for All ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังแนวคิดผู้เชี่ยวชาญนักการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาโลกด้านดิจิทัล และความรู้ด้านอีเลิร์นนิง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2019.thaicyberu.go.th ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โทร. 0-2039-5671 ต่อ 73 หรือทางอีเมล iec-tcu@thaicyberu.go.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X