อบรมทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program เรื่อง “Public Sector Performance Management”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program โดยสถาบัน KDI School of Public Policy and Management (KDIS) เป็นการสัมมนาที่เน้นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐจากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานระดับชาติของเกาหลีใต้มาแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วโลก

การสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ในปีนี้ทางเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN) จะจัดการสัมมนา ณ สำนักงานฯเพียง 6 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มต้นการสัมมนาในหัวข้อที่สอง เรื่อง “The Korean Civil Service System: HRM Practices” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. จากนั้นทางเครือข่าย CU-GDLN จะประกาศเปิดรับสมัครเป็นรายหัวข้อการสัมมนาในครั้งถัดไปหากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในหัวข้อดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 20 ท่าน/ครั้ง)

ทั้งนี้ หากท่านสามารถเข้าร่วมการสัมมนา ณ สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ครบทุกครั้ง หรือติดตามภาพบันทึกการสัมมนาและส่ง Reaction paper ในครั้งที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ พร้อมทั้งส่ง Final short paper ภายหลังการสัมมนาครั้งสุดท้ายของโครงการ (การสัมมนาครั้งสุดท้ายของโครงการคือวันที่ 26 กันยายน 2562) ท่านจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับทุนบินไปเข้าร่วมการอบรม Face-to-Face session ณ เกาหลีใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาตลอดโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ลแบบลงทะเบียนออนไลน์นี้ https://forms.gle/CGT4sSArkhBhHxFa6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณวศิริพร คำยาด  โทรศัพท์: 022181946 อีเมล์ siriporn.k@car.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X