ข่าว

อบรมทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program เรื่อง “Public Sector Performance Management”

อบรมทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program เรื่อง “Public Sector Performance Management”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาทางไกล 2019 GDLN Blended Learning Program โดยสถาบัน KDI School of Public Policy and Management (KDIS) เป็นการสัมมนาที่เน้นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐจากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานระดับชาติของเกาหลีใต้มาแบ่งปันประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วโลก

การสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ในปีนี้ทางเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN) จะจัดการสัมมนา ณ สำนักงานฯเพียง 6 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มต้นการสัมมนาในหัวข้อที่สอง เรื่อง “The Korean Civil Service System: HRM Practices” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. จากนั้นทางเครือข่าย CU-GDLN จะประกาศเปิดรับสมัครเป็นรายหัวข้อการสัมมนาในครั้งถัดไปหากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในหัวข้อดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ (ไม่เกิน 20 ท่าน/ครั้ง)

ทั้งนี้ หากท่านสามารถเข้าร่วมการสัมมนา ณ สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ครบทุกครั้ง หรือติดตามภาพบันทึกการสัมมนาและส่ง Reaction paper ในครั้งที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ พร้อมทั้งส่ง Final short paper ภายหลังการสัมมนาครั้งสุดท้ายของโครงการ (การสัมมนาครั้งสุดท้ายของโครงการคือวันที่ 26 กันยายน 2562) ท่านจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับทุนบินไปเข้าร่วมการอบรม Face-to-Face session ณ เกาหลีใต้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการจัดสัมมนาตลอดโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ลแบบลงทะเบียนออนไลน์นี้ https://forms.gle/CGT4sSArkhBhHxFa6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณวศิริพร คำยาด  โทรศัพท์: 022181946 อีเมล์ siriporn.k@car.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X