จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Mark Richards Provost มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา การมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X