ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Mark Richards Provost มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา การมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย