ข่าว

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

เสวนา “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย”

รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนา เรื่อง “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรี 9 วิทยากรในงานประกอบด้วย ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ และ รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ ” ศ ส ส: ศิลปะสร้างสรรค์วันสูงวัย ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สูงวัย โดยเปิดให้ชมภาพกิจกรรมและผลงานของผู้ร่วมโครงการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรี 9 เป็นต้นไป

 

 

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X