ข่าว

สัมมนาทางวิชาการ “AEI-Five Joint Conference”

สัมมนาทางวิชาการ “AEI-Five Joint Conference”

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ SNU Institute of Economic Research มหาวิทยาลัย Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้, Division of Economics  มหาวิทยาลัย Nanyang Technological  University ประเทศสิงคโปร์, Institute of Economics  มหาวิทยาลัย Academia Sinica ประเทศไต้หวัน, China Center for Economic Research มหาวิทยาลัย Peking University ประเทศจีน, และ Institute of Economic Research  มหาวิทยาลัย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาทางวิชาการ “AEI-Five Joint Conference” ภายใต้หัวข้อ Experimental and Behavioral Economics and Applied Microeconomics กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม SMART Classroom (ห้อง 512) ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X