รับมอบหน้ากากอนามัยจาก BANK OF AMERICA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน  2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี  รับมอบหน้ากากอนามัยจากผู้บริหาร BANK OF AMERICA จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯและบุคลากรร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X