ข่าว

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก BANK OF AMERICA

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก BANK OF AMERICA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน  2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี  รับมอบหน้ากากอนามัยจากผู้บริหาร BANK OF AMERICA จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นพ.สัณฐิติ ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯและบุคลากรร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X