ข่าว

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนรายวิชา CHULA MOOC และ OPEN EDUTAINMENT

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนรายวิชา CHULA MOOC และ OPEN EDUTAINMENT

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาฯ  และ  Mr. Zhao Min,  CEO, National Center Open & Distance Education (OPEN EDUTAINMENT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการนำวิชาที่เปิดสอนใน CHULA MOOC และใน OPEN EDUTAINMENT มาเปิดสอนร่วมกันผ่าน Platform ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง โดยมี ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  และ Mrs.Lyu Yawen , National Center Open & Distance Education (OPEN EDUTAINMENT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X