ข่าวสารจุฬาฯ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนรายวิชา CHULA MOOC และ OPEN EDUTAINMENT

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562  ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาฯ  และ  Mr. Zhao Min,  CEO, National Center Open & Distance Education (OPEN EDUTAINMENT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการนำวิชาที่เปิดสอนใน CHULA MOOC และใน OPEN EDUTAINMENT มาเปิดสอนร่วมกันผ่าน Platform ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้าง โดยมี ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  และ Mrs.Lyu Yawen , National Center Open & Distance Education (OPEN EDUTAINMENT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย