ข่าว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ปฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ปฯ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดตั้งระบบดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันปี 2562 เป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี และการรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ เกิดจากความความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร สามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม และให้บริการสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ครอบคลุม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 และ อาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งประกอบด้วย ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม, ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location Service) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X