ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยาย “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561” วิทยากรโดย นายมงคล แก้วมหา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X