ข่าว

ชาวจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชาวจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถ่ายภาพร่วมกัน

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X