พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปีณ บริเวณรอบสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย​

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X