ข่าว

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปีณ บริเวณรอบสระน้ำสถานเสาวภา สภากาชาดไทย​

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X