ข่าวสารจุฬาฯ

การแสดงดนตรีคลาสสิก Art Music Series รายการ “CU Guitar Recital”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก Art Music Series ประจำเดือนพฤษภาคม รายการ “CU Guitar Recital” ควบคุมการฝึกซ้อมโดย อ.ชวเจตน์ มาสกุลรัตน์, อ.ดนุเชษฐ วิสัยจร และ อ.วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายการแสดง

 • Veintidos Diferencias de Conde Claros – Luys De Narváez
 • L’Allegria VIII Giulianate op. 148-8 – Mauro Giuliani
 • Verano Porteño – Astor Piazzolla
 • Invierno Porteño – Astor Piazzolla
 • Hika – Leo Brouwer
 • Songe Carpricorne – Roland Dyens
 • Dolly Suite – Gabriel Fauré
 1. Berceuse
 2. Mi-a-ou

III. La Jardin de Dolly

— Intermission – พักครึ่งการแสดง —

 • Gran Vals – Francisco Tárrega
 • Unruhe – Johann K. Mertz
 • El Colibri – Julio S. Sagreras
 • Rondeau de Concert – Napoleon Coste
 • Batucada – Isaias Savio
 • Sonata No.3 – Manuel M. Ponce
 1. Allegro moderato
 2. Cancion Andante

III. Allegro non troppo

 • La Vida Breve – Manuel de Falla

 

ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง www.ticketmelon.com/cuorch/cuguitarmay172019

สอบถามข้อมูลหรือพบปัญหาการใช้เว็บไซต์ โปรดติดต่อ 0-2218-0584 หรือ 09-4561-5295

หมายเหตุ – ไม่เสียค่าเข้าชม

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย