ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการ “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี”

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี” ผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 15 ปี จำนวน 100 ภาพ ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ“มหาตมาคานธี” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดขึ้น

นิทรรศการงานจิตรกรรม  “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี” จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของมหาตมาคานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) บุคคลสำคัญของอินเดีย ในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล  รวมทั้งรำลึกถึงปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน  2562 ณ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดให้เข้าชม จันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.30น. ปิดให้บริการวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร.0-2218-3645-6

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย