ข่าวสารจุฬาฯ

เปิดรับสมัคร The 1st GEN of CU NEX Club 2019

CU NEX Club  มอบโอกาสดีๆ โดยเปิดรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ที่สนใจอยากร่วมทำงานภาคสนามทำงานกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน CU NEX ในโครงการ “The 1st GEN of CU NEX Club 2019” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญและพาร์ทเนอร์ของ KBank ในแง่การพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะต่างๆ เพื่อจะได้นำไปพัฒนา CU NEX ให้ดียิ่งขึ้น

 

 

โครงการนี้ รับสมัครทั้งหมด 9 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่าย Lifestyle Guider

–  คิดกลยุทธ์ในส่วนของ Lifestyle feature เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของนิสิตทั้งภายในและภายนอกรั้วจุฬาฯ อาทิ  ชมรม/ค่าย, การจ่ายเงิน, ร้านอาหาร, สิทธิพิเศษ ฯลฯ

 

 

  1. ฝ่าย Study Assistant

–  คิดกลยุทธ์ในส่วนของ Study feature เพื่อเป็นตัวช่วยนิสิตด้านการเรียนให้สะดวกมากขึ้น อาทิ ตารางเรียน, สื่อการสอน, ทุนต่างๆ ฯลฯ

 

  1. ฝ่าย PR

–  ประสานงานระหว่าง องค์กร/ชมรม/คณะ ภายในจุฬาฯ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย และวางแผนการประชาสัมพันธ์นอกมหาวิทยาลัย

 

  1. ฝ่าย Finance

–  วางแผนด้านการเงิน และติดต่อ sponsor เพื่อ support กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

  1. ฝ่าย Event

–  วางแผนและจัด Event ภายในรั้วจุฬาฯ เพื่อโปรโมทและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ CU NEX

 

  1. ฝ่าย Content Creator

–  เขียน content ลงในสื่อออนไลน์และแอพฯ CU NEX

 

  1. ฝ่าย Graphic Design

–  ออกแบบ Artwork ลงสื่อต่างๆ ทั้งสื่อ online และ offline

 

  1. ฝ่าย Multimedia

–  ถ่ายภาพนิ่ง video และตัดต่อ เพื่อใช้ในการโปรโมทกิจกรรมต่างๆ

 

  1. ฝ่าย IT

–  ทำหน้าที่พัฒนา UX/UI และ Feature ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อนิสิต

 

 

**นิสิตที่ร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการทำงานจาก KBank

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ https://forms.gle/feSzb96w6zsYKBvB6

ประกาศรายชื่อผู้มีสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

วันสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 (วันใดวันหนึ่ง)

ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย