ประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 ปี”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  เนื่องในโอกาสที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-8635

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X