ข่าวสารจุฬาฯ

ประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 80 ปี”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  เนื่องในโอกาสที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-8635

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย