ข่าว

นิทรรศการภาพถ่าย Diego & Frida : A Smile in the Middle of the Way

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย  และ BJC/BIG C ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ Diego & Frida : A Smile in the Middle of the Way  ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องราวความรักและความขัดแย้งของคู่สามีภรรยา Diego Rivera และ Frida Kahlo ศิลปินคู่รักชาวเม็กซิกันผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งศตวรรษที่ 20 และได้รับการยอมรับทั่วโลก จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ โทร. 0-2218-3645

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X